Kościół parafialny dzisiaj

Zapraszamy do obejrzenia tego, jak dzisiaj wygląda nasza świątynia parafialna.

Dziękujemy za wszystkie ofiary serca, składane na cele inwestycyjne w naszej świątyni – tylko dzięki ofiarodawcom jesteśmy w stanie prowadzić konieczne prace remontowe.

 • budynki kaplicy (po lewej) i kościoła, widziane od zbiegu ulic Brzechwy, Makuszyńskiego i Iwaszkiewicza

 • widok na wieżę kościoła

 • główne wejście do kościoła parafialnego – nad wejściem widoczna płaskorzeźba Ducha Świętego pod postacią gołębicy, zaś na fasadzie nad wejściem dwie tablice z przykazaniami Bożymi (drzwi do kościoła zostały zmienione pod koniec 2015 r. – zdjęcia poniżej)

 • zadaszenie nad wejściem głównym do kościoła – u góry dwie tablice z Przykazaniami Bożymi, poniżej pośrodku Duch Święty pod postacią gołębicy, opatrzone napisem „Duc in altum” (Wypłyń na głębię)

 • płaskorzeźba nad wejściem głównym do kościoła – Duch Święty pod postacią gołębicy

 • w listopadzie 2015 r. zostały zamontowane nowe drzwi główne do kościoła – zwieńczone pięknym witrażem, wpisane w całości w figurę krzyża, z wizerunkami czterech ewangelistów na obydwu skrzydłach

 • znajdująca się po prawej stronie wejścia do kościoła tablica z jego tytułem (wezwaniem), ozdobiona krzyżem jerozolimskim (2012 r.)

 • jedna z kropielnic z wodą święconą, znajdujących się przy wejściach do kościoła – kształtem nawiązująca z jednej strony do krzyża papieskiego bł. Jana Pawła II, z drugiej zaś do masztu statku (2013 r.)

 • dwa z trzech znajdujących się w kościele konfesjonałów – w tylnej części kościoła, po lewej stronie od wejścia, pod chórem oraz obok kaplicy Matki Bożej

 • boczna kaplica Matki Bożej Częstochowskiej – po lewej stronie kościoła pod chórem – poza ołtarzem poświęconym Królowej Polski znajduje się tam także obraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz tablica upamiętniająca bohaterów walki o wolność naszego kraju

 • na ścianie przy kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej został umieszczony krzyż pielgrzymkowy, biorący udział w corocznej Gdyńskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę – wkomponowany w połączone symbole złożonych do modlitwy rąk, morza (herbu miasta Gdyni) oraz sanktuarium jasnogórskiego (2013 r.)

 • widok na nawę główną kościoła od strony bocznej kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej

 • widok na nawę główną kościoła z lewego balkonu (chóru)

 • widok z chóru na prezbiterium kościoła

 • centralna część prezbiterium – ołtarz główny, w głębi tabernakulum i krzyż

 • nowe witraże w prezbiterium – wstawione w 2014 r., po lewej stronie patrząc na ołtarz – nawiązujące techniką do wykonanych już witraży w kaplicy bocznej Matki Boskiej i św. Jana Pawła II (plaża, morze)

 • nowe witraże w prezbiterium – wstawione w 2016 r., po prawej stronie patrząc na ołtarz – nawiązujące techniką do wykonanych już witraży w kaplicy bocznej Matki Boskiej i św. Jana Pawła II (plaża, może). Przedstawiają one (od lewej): herb metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia, herb miasta Gdyni oraz krzyż Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie (bożogrobców).

 • widok na nawę główną kościoła z prawego balkonu (chóru)

 • widok na nawę główną od strony kaplicy bł. Jana Pawła II i Matki Bożej Fatimskiej z relikwiami Papieża Polaka

 • boczna kaplica Miłosierdzia Bożego – po prawej stronie kościoła pod chórem

 • boczna kaplica Matki Bożej Fatimskiej i bł. Jana Pawła II (budowana od 2013 r.), w której znajdują się relikwie Papieża Polaka

 • od października 2012 r. parafia posiada również relikwie bł. męczennika księdza Jerzego Popiełuszki – które docelowo mają trafić do odnowionej kaplicy, dotychczas poświęconej Matce Boskiej Częstochowskiej

 • figury Matki Bożej Fatimskiej oraz św. Judy Tadeusza w bocznej kaplicy Matki Bożej Fatimskiej i bł. Jana Pawła II

 • widok od strony kaplicy Matki Bożej Fatimskiej i bł. Jana Pawła II na nawę główną i chór kościoła

 • widok od strony ołtarza głównego na organy, chór i wejście do kościoła

 • widok od strony nawy głównej na kruchtę przy wejściu głównym do kościoła

 • figury Najświętszego Serca Pana Jezusa (po lewej stronie) i Niepokalanego Serca Maryi (po prawej stronie) na filarach pod chórem przy wejściu głównym do kościoła oraz figura św. Mikołaja przy bocznym wejściu do kościoła (2013 r.). W 2015 r. przy figurach Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi przy wejściu głównym dodano wezwania: „Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad nami” oraz „Niepokalanego Serca Maryi bądź naszym ratunkiem”; po drugiej zaś stronie filarów – od strony ołtarza – pojawiły się symbole odpowiednio Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.

 • po prawej stronie od wejścia do kościoła, na zewnętrznej jego ścianie, znajduje się Epitafium Smoleńskie – poświęcone pamięci 96 ofiar katastrofy lotniczej, jaka miała miejsce w Smoleńsku w dniu 02 kwietnia 2010 r. (2012 r.)

 • za kościołem na terenie parafii znajduje się przeszklona kaplica poświęcona św. Józefowi – patronowi rodzin i małżeństw, w której w uroczystość Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa w dniu 29 grudnia 2013 r. ustawiono figurę Opiekuna Jezusa, dotychczas stojącą w prezbiterium kościoła (2013 r.)

 • po prawej stronie od wejścia głównego do kościoła znajduje się grób, zmarłego w 2011 r., pierwszego proboszcza (1983-2001) i budowniczego kościoła (1984-1996) – ks. kanonika Tadeusza Gawrońskiego

Zapraszamy do naszego kościoła!

Zdjęcia – administrator