Ogłoszenia parafialne 14.01.2024 (02. niedziela zwykła)

 1. Dzisiaj po wieczornej Mszy Św. zapraszamy diakonię Pomocy i diakonię Słowa na spotkanie opłatkowe do salki na plebanii.
 2. Od czwartku rozpoczynamy w Kościele Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem: Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego (Łk 10,27). Zapraszamy na spotkania ekumeniczne które odbywają się w naszej diecezji.
 3. W czwartek III czwartek m-ca. Adoracja NS od godz. 14:00. Adorację i różaniec ofiarujemy za księży i siostry którzy pracują przy naszym kościele oraz za wszystkich powołanych z naszej parafii i o nowe powołania do stanu kapłańskiego, zakonnego i misyjnego z naszej parafii.
 4. Piątkowy post prosimy ofiarować w intencji naszej Ojczyzny.
 5. W sobotę 20 lutego III sobota m-ca. O godz. 10:00 Msza św. chorych przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, błogosławieństwem i modlitwą o uzdrowienie na duszy i na ciele. Na tą Mszę św. przyjmujemy jeszcze intencje. Po Mszy św. spotkanie Ochotników Cierpienia.
 6. Za tydzień Dzień Babci a w poniedziałek za tydzień Dzień Dziadka.
 7. Za tydzień zbiórka inwestycyjna do puszek na ogrzewanie w naszym kościele.
 8. W tygodniu wspominamy: środa – św. Antoniego, pustelnika i opata; piątek – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.
 9. Kolęda:. – wizyta duszpasterska. Odwiedziny przebiegają w sposób jak robiliśmy to zawsze jeszcze przed pandemią, czyli idziemy do wszystkich wiernych i pukamy do wszystkich drzwi. Aby wszystko przebiegało w miarę sprawnie prosimy wszystkich NOWYCH parafian, a także tych, którzy chcieliby przyjąć księdza po DŁUŻSZEJ PRZERWIE, aby zgłosili w zakrystii lub kancelarii parafialnej chęć przyjęcia kapłana w swoim domu. Bardzo też prosimy, aby dzieci przygotowały do podpisu zeszyty od religii a zwłaszcza INDEKSY w których jest specjalne miejsce na podpis kapłana składającego wizytę w domu rodzinnym ucznia. Parafian, którzy nie będą mogli przyjąć kolędy w podanym terminie, po uprzednim zgłoszeniu, odwiedzimy w terminie dodatkowym – na końcu czasu kolędowania. Wiernych, którzy chcą i mogą prosimy podobnie jak w latach ubiegłych o złożenie drugiej koperty z napisem „OGRZEWANIE” z przeznaczeniem na zapłacenie rachunków za ogrzewanie naszego kościoła. Pierwsza koperta → 1/3 dla księdza który chodzi z kolędą, → 1/3 to tzw. „iura stole” tj. na utrzymanie domu czyli plebani, → 1/3 na utrzymanie naszego Seminarium Duchownego w Oliwie i Kurii. Z uwagi na czas kolędowy przez cały styczeń w poniedziałki Kancelaria Parafialna jest NIECZYNNA. Z uwagi na czas kolędowy w styczniu zmianie ulegają godziny niektórych wieczornych Mszy Świętych. W tym tygodniu wieczorna Msza św. w poniedziałek, wtorek i czwartek o godz. 15:00 a Adoracja NS od 14:00. W środę, piątek i sobotę normalnie jak zawsze o 18:30 z uwagi na cotygodniowe nabożeństwa i pracę Kancelarii Parafialnej. Plan kolędowania znajduje się tutaj.
 10. Na stoliku przy zegarze „Gość niedzielny”, a w nim o przyszłości Funduszu Kościelnego i niepokojącej zapowiedzi siłowego przejmowania akt kościelnych przez Państwową Komisję ds. Pedofilii. Pod chórem nasza gazetka parafialna.
 11. Każdego dnia zapraszamy, aby przychodzić i nawiedzać Najświętszy Sakrament i żłóbek w naszym kościele.
 12. W tym tygodniu odeszli do Pana: ① † śp. Maria Kosakowska l. 64 z ul. Iwaszkiewicza 6 której pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 10:00; ② † śp. Krystyna Obrycka l. 92 z ul. Chwaszczyńskiej 24 której pogrzeb odbędzie się w czwartek o godz. 10:30. Pomódlmy się też za: ① budowniczych i fundatorów naszej świątyni; ② śp. zabitych i pomordowanych w wojnie w Ziemi Świętej, w Ukrainie i wszędzie gdzie trwają zbrojne konflikty – wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…
 13. Wszystkim życzymy błogosławionej Niedzieli.