Katecheza sakramentalna w nowym roku katechetycznym

W czwartek, 14 września 2023 r., po wieczornej Mszy Świętej zapraszamy na obowiązkowe spotkanie rodziców uczniów klas III szkół podstawowych, które w tym roku szkolnym będą przygotowywały się do Pierwszej Komunii św.

Zgłoszenia na katechezę sakramentalną można zabrać ze stolika pod zegarem w kościele i dostarczyć na czwartkowe spotkanie.

*

Uczniom klas I szkół średnich przypominamy, iż do końca września 2023 r. trwają zapisy kandydatów do bierzmowania – w zakrystii, biurze parafialnym lub bezpośrednio u ks. Piotra.

Kandydaci – wyłącznie z naszej parafii – zgłaszają się tylko osobiście (nie wyręczają rodziców oraz dziadków).

Warunkiem przystąpienia do sakramentu bierzmowania jest uczestnictwo w życiu sakramentalnym parafii, obecność na lekcjach religii oraz posiadanie indeksu katechizacji (do nabycia w parafii zamieszkania).