Powrót do zwykłego porządku Mszy Świętych

Wraz z początkiem września, powracamy do dotychczasowego porządku Mszy Świętych:

  • od 01 września 2023 r. tygodniu odprawiać będziemy ponownie Mszę Świętą także o godz. 08:00
  • od 03 września 2023 r. niedziele odprawiać będziemy Sumę parafialnągodz. 12:00.

Msze Święte niedzielne o godz. 14:00 będziemy odprawiali począwszy od października.