Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – 10.04.2022

W dniu 10 kwietnia 2022 r. przypada ostatnia (szósta) niedziela okresu Wielkiego Postu, czyli Niedziela Palmowa Męki Pańskiej.

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w czasie którego Kościół sprawuje zbawcze misteria dokonane przez Chrystusa, począwszy od Jego mesjańskiego wjazdu do świętego miasta Jeruzalem. Niedziela ta łączy zapowiedź tryumfu Chrystusa z opisem Jego Męki. Stanowią one dwa aspekty misterium paschalnego. W obecnej liturgii Niedzieli Palmowej akcent położony jest nie na błogosławieństwo palm, lecz na procesję na cześć Chrystusa Króla triumfalnie wjeżdżającego do Jeruzalem, dlatego kolor szat nie jest fioletowy jak dawniej, lecz czerwony, purpurowy, królewski. Godność królewską Chrystusa podkreślają antyfony i pieśni śpiewane w czasie błogosławieństwa palm i podczas procesji.

Podczas każdej Mszy Świętej dokonamy poświęcenia palm.

Uroczyste poświęcenie palm wraz z procesją będzie miało miejsce podczas sumy parafialnej o godz. 12:00.

Przed Mszami będą przed kościołem Panie ze wspólnoty Żywego Różańca rozprowadzały palemki do poświęcenia.