Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25.03.2022

W sobotę 25 marca 2022 r. przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego – będąca Światowym Dniem Życia.

Święto to obchodzono w Kościele wschodnim 25 marca już w VI wieku. W Kościele zachodnim wprowadzono je w VIII wieku. Powszechnie posługujemy się dwiema modlitwami, które upamiętniają moment Zwiastowania. Są to “Zdrowaś Maryjo” i “Anioł Pański”.

Dodatkowo, jest to także 30. rocznica ustanowienia przez św. Jana Pawła II archidiecezji gdańskiej (w 1992 r.), w granice której weszła także, wcześniej należąca do diecezji chełmińskiej, Gdynia.

O godz. 17:00 odprawimy, zgodnie z prośbą Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Mszę Świętą zawierzenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zapraszamy również na Mszę Świętą wieczorną o godz. 18:30, w czasie których osoby chętne mogą przyjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Przez 9 miesięcy odmawiana każdego dnia jedna dziesiątka różańca jest modlitewnym wsparciem dziecka poczętego i jego Matki.

Podczas Mszy odnowimy także adopcje wcześniej podjęte.

Na koniec uroczystości zostanie też udzielone uroczyste błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa.

Prosimy, aby na tę Msze Świętą przybyć ze świecami.

Tego dnia będziemy na wszystkich Mszach zbierali kolektę na Dom Samotnej Matki w Gdańsku-Matemblewie.