Wspólnota ewangelizacyjno-modlitewna Marana Tha

Wspólnota Marana Tha jest katolicką wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną, powstałą w 1997 r. Ma ona charakter nieformalny i znajduje się w nurcie Odnowy w Duchu Świętym. Celem wspólnoty są: nowa ewangelizacja i katechizacja dorosłych w parafii, do czego wzywał papież Jan Paweł II. Na spotkaniach w małych grupach pogłębiamy znajomość Słowa Bożego oraz teologii katolickiej przede wszystkim w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego.

Jej założycielem i moderatorem jest ks. prałat dr hab. Andrzej Kowalczyk, biblista, wykładowca Gdańskiego Seminarium Duchownego oraz pierwszy (od 1998 r.) egzorcysta archidiecezji gdańskiej.

Program w małych grupach obejmuje trzy typy spotkań:

  1. Rozmowy na temat wiary i moralności chrześcijańskiej;
  2. Lectio divina (medytację Słowa Bożego);
  3. Biblijną rewizję życia.

Program ten uzupełniają trzy serie rekolekcji weekendowych:

  1. Rekolekcje wyzwolenia w Jezusie Chrystusie (Kurs Marana Tha pierwszego stopnia);
  2. Kurs teologii życia wewnętrznego – etap oczyszczenia (Kurs Marana Tha drugiego stopnia);
  3. Kurs teologii życia wewnętrznego – etap zjednoczenia z Jezusem w Duchu Świętym (Kurs Marana Tha trzeciego stopnia).

Wspólnota spotka się w każdy 2 i 4 poniedziałek miesiąca po wieczornej Mszy Świętej, czyli o godz. 19:00, w salce katechetycznej. Zapraszamy na wspólne czytanie i rozważanie Pisma Świętego.

Do wspólnoty należy 10 osób.

Jej opiekunem jest ks. Piotr Daszkiewicz, moderatorem w parafii jest Pani Beata Wojciechowicz.