Kalendarium życia ks. Jerzego Popiełuszki

14 IX 1947

Urodził się w Okopach k. Suchowoli, syn Władysława i  Marianny z d. Gniedziejko;

IX  1947

Otrzymuje  sakrament chrztu  w kościele parafialnym w Suchowoli, nadano mu imię Alfons.

14 IX 1954

rozpoczyna naukę w  Szkole Podstawowej w Suchowoli

16 IX 1965

Uczęszcza do liceum w Suchowoli gdzie otrzymał świadectwo dojrzałości.

24 VI 1965

Zgłasza  się i zostaje przyjęty do Seminarium Metropolitalnego w Warszawie, studia rozpoczyna we wrześniu.

25 X 1966

Zostaje powołany do wojska i wcielony do jednostki w Bartoszycach. Była to klerycka jednostka o zaostrzonym  regulaminie. Przez indoktrynację polityczną chciano rujnować powołania. Eliminowano praktyki religijne. J. Popiełuszko jako kleryk nie chciał  zdjąć medalika i różańca  z palca. Był za to surowo karany. Tryb życia wojskowego bardzo osłabił   jego zdrowie.

16 X 1968

Zwolnienie z wojska i powrót do seminarium z nadwerężonym zdrowiem

18  IV 1970

Przechodzi  ciężką operację. W wyniku komplikacji jego życie wisiało na włosku. Klerycy w seminarium przez całą noc modlili się w intencji kolegi Jerzego.

13 V 1971 r.

Urzędowa zmiana imienia z Alfonsa na Jerzy.

12 III 1972

Otrzymuje świecenia diakonatu

28 V 1972

W archikatedrze św. Jana w Warszawie, otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk Sł. Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

19 VI 1972

Otrzymuje nominację na wikariusza  parafii  Św. Trójcy w Ząbkach.

X 1975

Przeniesiony zostaje na wikariat do parafii Matki Bożej Królowej Polski w  Aninie .

20 V 1978

Przeniesiony na wikariat do parafii Dzieciątka Jezus na Żoliborzu.

19 II 1979

Otrzymuje nominację na duszpasterza Warszawskiej Służby Zdrowia.

25  V 1979

Ze względu na słaby stan zdrowia zostaje przeniesiony do duszpasterstwa przy  kościele  akademickim  św. Anny w Warszawie,

20 V 1980

Zostaje przeniesiony do parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu jako rezydent z przeznaczeniem do duszpasterstwa specjalistycznego Służby Zdrowia.

8 – 29 VI  1980

Odwiedza ciotkę Mary Kalinowski w Stanach Zjednoczonych

31 VIII 1980

Ks. Jerzy Popiełuszko  odprawia Mszę św. dla strajkujących hutników w Hucie Warszawa.

16 i 17 XII 1980

Ks. Jerzy bierze udział w Gdańsku i Gdyni  w odsłonięciu pomnika ofiar grudnia 1970.

14 V 1981

Ks. Jerzy odprawia Mszę św. w Hucie Warszawa o powrót do zdrowia Jana Pawła II.

28 luty 1982

Rozpoczyna odprawiać Mszą św. za Ojczyznę. w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.

30 VIII 1983

Ks. Jerzy jadąc do Gdyni by wygłosić kazanie,  został przez Milicję Obywatelską zatrzymany w Łomiankach i przetrzymany przez 8 godzin na komisariacie, tym samym uniemożliwiono mu spełnienie posługi duszpasterskiej.

12 XII 1983

Przesłuchanie w prokuraturze i postanowienie wiceprokurator Anny Jackowskiej o przedstawieniu zarzutów Ks. Jerzemu Popiełuszce. Rewizja w mieszkaniu Ks. Jerzego przy ul. Chłodnej oraz zatrzymanie w areszcie w pałacu Mostowskich, gdzie przetrzymano go 2 dni.

27 XII 1983

Jerzy Urban rzecznik prasowy rządu pod pseudonimem Michał Ostrowski publikuje oszczerczy artykuł przeciw Ks. Jerzemu Popiełuszko, zob. „Express Wieczorny” z 27 XII 1983.

2  I 1984

Ks. Jerzy na polecenie arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego w 13 punktach zbił zarzuty i insynuacje wysunięte przez Jerzego Urbana.

26  VI 1984

Ks. Jerzy był przesłuchiwany w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

2 VII 1984

Ks. Jerzy Popiełuszko zjawił się w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, gdzie odczytano mu zarzuty że rzekomo „nadużywając funkcji kapłana, czynił z kościołów miejsce  szkodliwej dla interesów PRL, propagandy antypaństwowej, tj o przestępstwo z art. 194 kk w związku z art. 58”.

12 VI 1984

przesłuchanie Ks. Jerzego przez władze bezpieczeństwa w pałacu Mostowskich w Warszawie, gdzie mu przedstawiono akt oskarżenia.

12 VII 1984

Wiceprokurator wojewódzki Anna Jackowska złożyła w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy akt oskarżenia przeciwko Ks. Jerzemu Popiełuszko.

14 -21 VII 1984

Ks. Jerzy Popiełuszko w towarzystwie kolegi Ks. Bogdana Liniewskiego przebywał na urlopie leczniczym w Krynicy Zdroju.

15 VII 1984

W kościele św. Stanisława Kostki odczytano krótki komunikat kapłanów oświadczając, że „Ks. Jerzy pracuje w tej parafii, my kapłani współodpowiedzialni za życie duszpasterskie, uważamy za swój obowiązek zaprotestować publicznie przeciwko niesłusznym oskarżeniom, a wiernych wzywamy do modlitwy”

29 VII 1984

Ks. Jerzy Popiełuszko uczestniczył w koncelebrowanej  Mszy św. za Ojczyznę; homilię wygłosił Ks. prałat Teofil Bogucki, proboszcz, w której wziął w obronę Ks. Jerzego przed atakami władz państwowych.

24 VIII 1984

Decyzja Sądu Rejonowego m.st. Warszawy o umorzeniu postępowania karnego wobec Ks. Jerzego Popiełuszki.

26 VIII 1984

Ks. Jerzy wygłasza homilię podczas Mszy św. za Ojczyznę.

9 IX 1984

Ks. Jerzy wygłosił dla robotników homilię w kościele św. Stanisława Kostki, w której zaprotestował przeciw insynuacjom Jerzego Urbana, rzecznika prasowego rządu PRL, „by takich ludzi jak on wysyłać na banicję”.

12 IX 1984

W gazecie sowieckiej Izwiestia ukazuje się artykuł Toporkowa, w którym szkaluje „Solidarność” i Ks. Jerzego Popiełuszkę.

19 IX  1984

W warszawskim tygodniku „Tu i Teraz” ukazał się oszczerczy artykuł na osobę Ks. Jerzego pt „Seanse nienawiści” pióra Jerzego Urbana, który posłużył się pseudonimem (Michał).

25 IX 1984

W Departamencie MSW w Warszawie odbyła się narada wysokich urzędników nad możliwością uciszenia księży „działających na szkodę państwa” (chodziło o Ks. Małkowskiego, Ks. Jankowskiego i Ks. Popiełuszkę).

30 IX 1984

Jako duszpasterz ludzi pracy uczestniczy w pielgrzymce na Jasnej Górze.

30 IX 1984

Ponowna narada w MSW w sprawie podjęcia decyzji przeciw Ks. Popiełuszce.

8 X 1984

Posługa duszpasterska w kościele Podwyższenia Krzyża św. OO. Kapucynów w Bytomiu, gdzie odprawił Mszę św. i  wygłosił homilię.

9 X 1984

Decyzja urzędników MSW o likwidacji Ks. Jerzego Popiełuszko.

12 X 1984

Ks. prałat Teofil Bogucki, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki z racji poważnej choroby został przewieziony do szpitala.

13 X l984

godz. 7.00 – Ks. Jerzy w towarzystwie Waldemara Chrostowskiego i Seweryna Jaworskiego udał się do Gdańska. Od kościoła św. Stanisława w Warszawie cały czas był śledzony przez Grzegorza Piotrowksiego, Leszka Pękalę i Waldemara Chmielewskiego, którzy jechali za nim..

13 X 1984

Ks. Jerzego Popiełuszko odprawił Mszę św. w kościele św. Brygidy w Gdańsku i wygłosił homilię.

13 X 1984 ok. godz. 24.00

Koło Ostródy dokonano nieudanego  zamachu na życie na  życie Ks. Jerzego      Popiełuszki w drodze powrotnej z Gdańska do Warszawy Sprawcami byli  kapitan Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala i Waldemar Chmielewski.

14 X 1984

odprawił Mszę św. dla środowisk medycznych w dolnym kościele św. Stanisława

15 X 1984

Ks. Jerzy przebywał na Jasnej Górze, gdzie odprawił Mszę św. o zdrowie Ks. Teofila Boguckiego, swego proboszcza, który w tym czasie pozostawał w szpitalu. Jako wyraz pamięci przysłał mu pocztówkę z tą wiadomością i pozdrowieniami.

18 X 1984

W godzinach wieczornych Ks. Jerzy Popiełuszko uczestniczył we Mszy św. koncelebrowanej dla personelu medycznego w kościele Sióstr Wizytek w Warszawie, której przewodniczył Ks. Biskup Zbigniew Kraszewski. Wieczorem  odbył spowiedź u  Ks. Wiesława Kądzieli.

19 X 984

Ks. Jerzy Popiełuszko wraz z kierowcą Waldemarem Chrostowskim w godzinach  południowych przyjechał do Bydgoszczy. O godz. 18.00 odprawił nabożeństwo różańcowe w kościele świętych Polskich  Braci Męczenników i odprawił Mszę św.

19 X 1984 o godz. 22-ej

Ks. Jerzy Popiełuszko wracając do Warszawy, w okolicach miejscowości Przysiek k. Torunia został uprowadzony przez urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: Grzegorza Piotrowskiego, Leszka Pękalę i Waldemara Chmielewskiego, bestialsko skatowany, przemyślnie powiązany, zamknięty w bagażniku samochodu i na tamie włocławskiej wrzucony do Zalewu Wiślanego.

30  X 1984

Odnalezienie ciała Ks. Jerzego w Zalewie Wiślanym i podanie tej informacji do publicznej wiadomości.

21 X – 2 XI 1984

Sekcja zwłok Ks. Jerzego Popiełuszki w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku pod kierunkiem prof. Marii Byrdy i dr. Tadeusza Jóźwika.

2. XI 1984

Dekret Jego Eminencji Józefa kard. Glempa,  (N. 2609/84/P) zezwalający na pogrzebanie Ks. Jerzego na cmentarzu przykościelnym  św. Stanisława Kostki.

2 XI 1894

po uroczystym pożegnaniu zwłok Ks. Jerzego w Białymstoku przywieziono je do kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie.

3 XI 1984

Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył J. Em. Kardynał Józef Glemp, Arcybiskup Metropolia Gnieźnieński i Warszawski, Prymas Polski. We Mszy św. Koncelebrowało 6 biskupów, ponad tysiąc kapłanów i kilkadziesiąt tysięcy wiernych, nie tylko z Warszawy ale i całej Polski.

Podczas homilii Ks. Prymas powiedział: „Odpuszczamy wszystkim winowajcom, którzy z przekonania lub na rozkaz zadali bliźnim krzywdy. Odpuszczamy zabójcom Księdza Popiełuszki. Nie mamy do nikogo nienawiści”. Na mocy specjalnego Dekretu Ks. Jerzy Popiełuszko został pochowany przy kościele św. Stanisława Kostki.

4 XI 1984

Jeszcze  w czasie działalności ks. Jerzego przy kościele św. Stanisława Kostki, ze  względu na licznie zbierający sie tłum,  działała służba porządkowa. Od chwili pogrzebu przekształciła się ona w stałą służbę pilnującą grób non stop prze z 24 godziny  aż do chwili obecnej.

5 XI 1984

Grupa personelu ze Szpitala Ginekologicznego (lekarze, pielęgniarki, personel administracyjny)  w Warsza-wie, gdzie Ks. Jerzy był kapelanem, wystąpiła do Księdza  Prymasa z prośbą na piśmie  o wszczęcie jego procesu beatyfikacyjnego  – 178 podpisów.

19 XI 1984

Biskup Zbigniew Kraszewski, sufragan warszawski  i 12 kapłanów diecezjalnych wystąpili do Księdza Prymasa Józefa Kard. Glempa z prośbą o beatyfikację Księdza Jerzego

28 XI 1984

Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wystąpili do Księdza Prymasa Józefa Kard. Glempa z prośbą o beatyfikację Księdza Jerzego – 456 podpisów.

1 XII 1984

Ze względu na wielki spontaniczny kult zmarłego kapłana i tysiące ludzi odwiedzających grób, ks. Proboszcz  Teofil Bogucki powołuje Służbę Informacyjną, celem gromadzenia napływających informacji.

28 XII 1984

W Sądzie Wojewódzkim w Toruniu rozpoczął sie proces karny o zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki. Na ławie oskarżonych zasiedli: Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala, Waldemar Marek Chmielewski i Antoni Pietruszka.

5 II 1985

Sąd Wojewódzki w Toruniu wydał wyrok skazujący zabójców Ks. Jerzego Popiełuszkę.

22 IV 1985

Sąd Najwyższy w Warszawie utrzymał w mocy zaskarżony wyrok Sadu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 5 II 1985 r.

16 VI 1987

wizyta Papieża Jana Pawła II przy grobie Ks. Jerzego Popiełuszki. Namiestnik Chrystusowy po modlitwie ucałował grób Sługi Bożego i w pamiątkowej księdze napisał: „Jan Paweł II, 14. VI. 1987”. Rozmawiał z rodzicami Księdza Jerzego.

26 I 1995

Rewizja Nadzwyczajna wniesiona przez Prokuratora Generalnego od postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Warszawy z dnia 24 VIII 1984.

15 III 1995

Postanowienie Sądu Najwyższego w Warszawie podczas Rewizji Nadzwyczajnej o umorzeniu postępowania karnego w sprawie Ks. Jerzego Popiełuszki z dnia   24 VIII 1984. Sąd wykazał bezzasadność poprzedniego oskarżenia.

9 X 1995

Arcybiskup Metropolita Warszawski Kard. Józef Glemp powołał Komisję Historyczną celem zebrania materiałów i ich oceny pod kątem ewentualnego procesu beatyfikacyjnego.

21 VI 1996

Biskup Włocławski Bronisław Dembowski, kompetentny do prowadzenia procesu z racji miejsca śmierci ks. Jerzego, zrzeka się swego uprawnienia na rzecz Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Józefa Kard. Glempa.

3 X 1996

Konferencja Plenarna Episkopatu Polski wyraża pozytywne votum w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Ks. Jerzego Popiełuszki.

18 X 1996

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych  specjalnym Dekretem  Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych przeniosła  jurysdykcję z diecezji Włocławskiej do Archidiecezji Warszawskiej.

15 XI 1996

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wyraża Nihil obstat, że nic nie stoi na przeszkodzie,  aby rozpocząć proces beatyfikacyjny ks. Jerzego.

11 XII 1996

Postulatorem procesu beatyfikacyjnego na terenie diecezji ks. Jerzego Popiełuszki został mianowany ks. infułat Zdzisław Król.

2 I 1997

Arcybiskup Metropolita Warszawski Józef Kard. Glemp mianował Komisję  cenzorów teologów celem teologicznej oceny pism Ks. Jerzego Popiełuszki.

3 I 1997

Arcybiskup Metropolita Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski mianował Trybunał Beatyfikacyjny.

8 II 1997

W kościele św. Stanisława Kostki odbyła się Pierwsza sesja publiczna rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego o męczeństwie ks. Jerzego Popiełuszki, podczas której Ksiądz Prymas dokonał zaprzysiężenia Trybunału Beatyfikacyjnego.

19 II 1998

Arcybiskup Metropolita Warszawski Józef Kard. Glemp mianował Komisję  biegłych historyków celem zebrania pism niedrukowalnych i dokumentów Sługi Bożego celem  opracowania  wymaganej przez prawo Relacji.

29 VII 1999

Sesja Trybunału celem stwierdzenia braku kultu publicznego zgodnie z dekretami papieża Urbana VIII.

8 II 2001

Po czterech latach pracy w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie odbyła się Ostatnia publiczna sesja zakończenia procesu diecezjalnego Sł. Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Prymas i członkowie Trybunału podpisali stosowne dokumenty, które wraz z aktami procesu zostały przesłane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

21 III 2001

Arcybiskup Metropolita Warszawski Józef Kard. Glemp mianował Ks. prof. Zbigniewa Kiernikowskiego, rektora Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie, postulatorem rzymskim procesu beatyfikacyjnego Ks. Jerzego Popiełuszki.

21 III 2001

Akta procesu beatyfikacyjnego urzędowo zostały złożone w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. do dalszych  prac nad męczeństwem Sługi Bożego.

14 XII 2001

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych  wydała Dekret stwierdzający ważność diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego Ks. Jerzego Popiełuszki.  Ks. dr Hieronim Fokciński SI został mianowany Relatorem procesu.

28 III 2002

Ks. prof. Zbigniew Kiernikowski został mianowany biskupem siedleckim i zrzekł się obowiązku postulatora procesu Ks. Jerzego Popiełuszki..

25 V 2002

Wizyta Kard. Jozpeha Ratzingera, obecnie papieża Bendykta XVI u grobu Ks. Jerzego Popiełuszki. W Księdze pamiątkowej wpisał następujące słowa: Niech Pan błogosławi Polskę dając jej kapłanów mających ducha  ewangelicznego  Popiełuszki.

IX 2002

Arcybiskup Metropolita Warszawski Józef Kard. Glemp nowym postulatorem  procesu Ks. Jerzego Popiełuszki mianował Ks. dr Tomasza Kaczmarka, kapłana diecezji włocławskiej, za zgodą jego biskupa.

16 X 2004

Uroczyste otwarcie Muzeum Ks. Jerzego Popiełuszki w dolnym kościele św. Stanisława Kostki.

1 IV 2007

Następca Kard. Józefa Glempa, na stolicy Arcybiskupiej Warszawskiej, Ks. Arcybiskup Nycz w imieniu Archidiecezji  przejął prowadzenie procesu  Ks. Jerzego Popiełuszki.

20 VI 2008

Oficjalne złożenie przez postulatora Ks. dra Tomasza Kaczmarka  w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, „Positio super martyrio Servi Dei Georgii Popiełuszko, sacerdotis dioecesani, in odium fidei uti fertur interfecti (÷ 1984)”. do dyskusji teologicznej. Tom zredagowany w języku włoskim, formatu A-4 liczący 1157 stron druku + XVI stron dokumentacji fotograficznej. Jest to owoc siedmioletniej intensywnej, żmudnej  i wytrwałej pracy Postulatora przy współpracy innego kapłana, prowadzonej pod kierunkiem Relatora procesu.

29 IX 2008

Wizyta Arcybiskupa Angelo Amato, Prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który  po modlitwie przy grobie i zwiedzeniu Muzeum w Księdze pamiątkowej napisał: Niech wielki świadek wiary, J(erzy) P(opiełuszko), będzie wzorem dla wszystkich młodych Polaków. Jego przykład niech żyje wciąż w naszych sercach. Maryja niech strzeże zawsze Polskę i jej drogich synów.

20 I 2009

Kongres konsultorów teologów  w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych na temat męczeństwa Sł. Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki, w wyniku którego wydano jednomyślnie ocenę pozytywną.

1 XII 2009

Obrady Komisji Kardynałów i Biskupów na temat męczeństwa Ks. Jerzego Popiełuszki – wynik pozytywny,

19 XII 2009

Papież Benedykt XVI po przedstawieniu mu przez Prefekta, Aba Angelo Amato, pozytywnych opinii Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w 21 różnych sprawach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych wśród 21 różnych dekretów, w tym Dekert o heroiczności cnót Jana Pawła II,   podpisał też Dekret  męczeństwie Ks. Jerzego Popiełuszki.

 

06 VI 2010

Ogłoszenie ks. Jerzego Popiełuszki błogosławionym Kościoła katolickiego w Warszawie na placu Piłsudskiego. Mszy świętej beatyfikacyjnej przewodniczył abp Angelo Amato, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, który w imieniu papieża Benedykta XVI odczytał akt beatyfikacyjny.

 

19 października

dzień wspomnienia liturgicznego bł. ks. Jerzego Popiełuszki

 

 

opracowanie – o. Gabriel Bartoszewski OFMCap. (źródło)