Jak się spowiadać?

Uklęknij u konfesjonału, powiedz: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen.

Przeżegnaj się:  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Kapłan uczyni znak krzyża i zachęci do ufności w miłosierdzie Boże.

Rozpoczynając wyznanie grzechów, powiedz: Mam [x] lat. Ostatni raz spowiadałem(am) się przed: tygodniem, miesiącem, latami. Zadaną pokutę odprawiłem(am).

Wymieniasz w tym miejscu grzechy. Istotne jest podanie, kiedy miała miejsce ostatnia spowiedź . W razie wątpliwości ksiądz sam zapyta np. o twój wiek.

Dalej należy wymienić grzechy: Popełniłem(am) następujące grzechy: (…)
Kończąc mówisz: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i postanawiam poprawę.

Następnie słuchaj uważnie pouczeń kapłana i zapamiętaj zadaną pokutę.

Przed przyjęciem rozgrzeszenia okaż jeszcze raz skruchę słowami: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.

Udzielając rozgrzeszenia kapłan wypowiada słowa: Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Duch Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła i ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Odpowiedz: Amen.

Po udzielaniu rozgrzeszenia, kapłan może zwrócić się do ciebie słowami: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.
Odpowiadasz: Bo jego miłosierdzie trwa na wieki.

Kapłan kończy spowiedź słowami: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

Przy tych słowach może zapukać w konfesjonał.

Na tym kończy się spowiedź.