Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie

Jest to stosunkowo młoda wspólnota w parafii, założona w 2011 r. przez ówczesnego wikariusza ks. Jarosława Lisicę.

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło–Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła. Stanowi rodzinną gałąź ruchu. Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło – Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre–Dame.

Założyciel Ruchu, Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), odczytując znaki czasu, rozpoczął na polskiej ziemi dzieło Oaz Żywego Kościoła od organizowania rekolekcji oazowych dla ministrantów (1954), Krucjaty Wstrzemięźliwości (1957-1960), a w latach następnych wypracował cały system formacyjno-ewangelizacyjny, obejmujący dzieci, młodzież i dorosłych, a także rodziny (1973).

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności z małżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Krąg tworzy 4-7 małżeństw pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu.

Duchowość wspólnoty opiera się na następujących założeniach:

  1. Osobista relacja do Jezusa Chrystusa, Jedynego Pana i Zbawiciela
  2. Poddanie się działaniu Ducha Świętego
  3. Na wzór Chrystusa Sługi
  4. Ku Ojcu, przez Chrystusa w Duchu Świętym
  5. Nierozdzielność światła wiary i życia z wiary
  6. Umiłowanie liturgii
  7. Miłość do Kościoła
  8. Ecclesia mater – Mater Ecclesiae
  9. Kolegialność i zorientowanie ku wspólnocie lokalnej Kościoła.

6 małżeństw sakramentalnych tworzy 1 krąg Domowego Kościoła. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, jedno takie spotkanie trwa ok. 3 godzin i odbywa się w domu jednej rodzin, które tworzą krąg (co miesiąc u kogoś innego).

Opiekunem wspólnoty jest ks. Jacek Nawrot.