śp. ks. kanonik Tadeusz Gawroński (1945-2011) – pierwszy proboszcz parafii

W dniu 07.09.2011 r. w godzinach porannych, w 67 roku życia, 43 roku kapłaństwa i 28 roku posługiwania w naszej parafii, przebywając w rodzinnych stronach na zawał serca zmarł ks. kanonik Tadeusz Wiktor Gawroński – pierwszy proboszcz parafii.

Urodził się 17.02.1945 r. w Berlinie z rodziców Wiktora i Władysławy zd. Matla. Szkołę podstawową oraz liceum ogólnokształcące ukończył w Koronowie k. Bydgoszczy. Studia teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie w latach 1963-1969. Święcenia kapłańskie przyjął 08.06.1969 r. w Pelplinie, wówczas należącym do diecezji chełmińskiej, z rąk bpa Kazimierza Józefa Kowalskiego. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa: „Miłością bratnią z głębi prostego serca kochajmy jedni drugich”.

Przez pierwsze 15 lat kapłaństwa pracował duszpastersko właśnie w parafiach tej diecezji:

1969-1971 – wikariusz parafii św. Mikołaja w Zwiniarzu (dziś diec. toruńska)
1971-1973 – wikariusz parafii Wszystkich Świętych w Wysinie (dziś diec. pelplińska)
1973-1978 – wikariusz parafii Trójcy Świętej w Kościerzynie (dziś diec. pelplińska)
1978-1979 – wikariusz parafii śś. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku
1979-1984 – wikariusz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni

Dekretem z 21.05.1983 r. ówczesny biskup chełmiński Marian Przykucki zlecił ks. Tadeuszowi Gawrońskiemu, ciągle wikariuszowi parafii NMP Królowej Polski w Gdyni, podjęcie starań o utworzenie parafii w Gdyni-Karwinach. Miesiąc później, 25.06.1983 został on mianowany wikariuszem-ekonomem ośrodka duszpasterskiego w Gdyni-Karwinach, tymczasowo zamieszkując i sprawując posługę liturgiczną w kościele św. Wawrzyńca w Gdyni-Wielkim Kacku. Na tę samą datę wskazuje dekret biskupa chełmińskiego, ustanawiający ośrodek duszopasterski w Gdyni-Karwinach. Jeszcze w tym samym roku, 16.12.1983 (z wejściem w życie 01.01.1984) w miejsce dotychczasowego ośrodka duszpasterskiego ustanowiona została formalnie parafia Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni-Karwinach. Proboszczem parafii został ustanowiony w dniu 01.01.1984 i był nim do dnia 08.07.2000 r.

Zbudował od podstaw kaplicę parafialną, budynek plebanii, a także od początku do końca kierował budową kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Serca Maryi. W uznaniu zasług dla diecezji gdańskiej i parafii, metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski 04.03.1996 włączył ks. Tadeusza Gawrońskiego w poczet Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej jako kanonika honorowego.

Do śmierci pozostał rezydentem mieszkającym w tutejszej plebanii, służąc pomocą duszpasterską kapłanom pracującym w parafii.

Pogrzeb Zmarłego odbył się 13.09.2011 pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia, z udziałem sufragana bp. Ryszarda Kasyny oraz licznie zgromadzonego duchowieństwa i świeckich. Ks. kanonik Tadeusz Gawroński spoczął obok kościoła, który wzniósł (patrząc od strony placu przed kościołem – po prawej stronie).

 grób śp. ks. Tadeusza Gawrońskiego – po prawej stronie od wejścia do kościoła