Siostry szensztackie – Szensztacki Instytut Sióstr Maryi

Siostry z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi ((Institutum Schoenstattensis Sororum Marialum – ISSM) – tzw. siostry szensztackie – pracują w naszej parafii od 2005 r. Znajdziesz tu informacje zarówno o siostrach – jak i samym zakonie, jego historii, charyzmacie i pracy, jaką podejmują jego członkinie.

Historia zgromadzenia

Szensztacki Instytut Sióstr Maryi (Institutum Schoenstattensis Sororum Marialum – ISSM) jest jednym z sześciu instytutów życia konsekrowanego należących do Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego, którego celem jest wsparcie współczesnego chrześcijaństwa w życiu w zlaicyzowanym świecie według zasad Ewangelii, bycie w nim aktywnym misjonarzem.

Założycielem instytutu był o. Józef Kentenich SAC (1885-1968), który 18 października 1914 roku wraz z kilkoma wychowankami z Sodalicji Mariańskiej, zawarł z Matką Bożą „przymierze miłości”: O Pani moja i Matko moja! Tobie poświęcam się całkowicie. Ofiarowuję Ci dzisiaj mój wzrok, mój słuch, moje usta, moje serce, całego siebie bez żadnych zastrzeżeń. A jeżeli już do Ciebie należę, o dobra Matko, to proszę Cię, strzeż mnie jako Twojej własności i Twojego dobra.Amen., które dało początek całemu Ruchowi Szensztackiemu. Pragnął on, z pomocą Maryi oraz pod Jej opieką wychowywać apostołów miłujących Kościół i aktywnie włączających się w ewangelizację świata. Po wojnie, o. Józef, za zgodą przełożonych, kontynuuje pracę: w 1919 przekształca Sodalicję Mariańską w Związek Apostolski, rok póżniej zakłada Ligę Apostolską. 1 października 1926 w niemieckim mieście Schonstatt – Instytut Sióstr Maryi.

Zgromadzenie w Polsce

Do Polski siostry Instytutu przybyły w roku 1946, zamieszkały w Ząbkowicach Śląskich. Zgromadzenie posiada w Polsce prowincję, której siedziba znajduje się pod Warszawą (05-402 Świder k. Warszawy, ul. Czecha 9/11 – tel. (0-22) 779-34-24; 779-73-75).

Widoczny wyżej wizerunek to Mater Ter Admirabilis – Matka Boża Trzykroć Przedziwna, czczona szczególnie właśnie w ruchu szensztackim. Obraz Maryi z Dzieciątkiem został umieszczony w sanktuarium w Szensztacie w 1915 roku. Jest on dziełem włoskiego malarza Luigi Crosio (1835-1915). Maryja przedstawiona na obrazie w sanktuarium szensztackim czczona jest jako Trzykroć Przedziwna – Córka Boga Ojca, Matka Syna Bożego i Oblubienica Ducha Świętego.

Charyzmat zgromadzenia

Celem pracy sióstr jest wychowywanie ludzi i społeczności według wzoru Maryi i z Jej pomocą, poprzez pracę formacyjną we wspólnotach dziewcząt, matek i rodzin. Ukazują współczesnemu światu wielkość i piękno powołania kobiety, a rodzinom wskazują nieprzemijający wzór życia wspólnotowego w Świętej Rodzinie z Nazaretu. Maryja jest wzorem nowego człowieka – odpowiedzialnego za siebie, rodzinę, Kościół i cały świat.

W Instytucie istnieje grupa sióstr poświęcających się kontemplacji, prowadzących życie modlitwy i pokuty w intencji Kościoła oraz całego Dzieła Szensztackiego – tzw. Siostry Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Dzisiaj na świecie żyje ok 2.900 sióstr szensztackich, z czego ok. 160 Polek.

Zobacz materiały zgromadzenia

Siostry szensztackie w naszej parafii

Do naszej parafii dwie siostry szensztackie przybyły w roku 2005. Zamieszkały w domu zakonnym – zaadaptowanym na ich potrzeby mieszkaniu w jednym z budynków mieszkalnych na Karwinach przy ul. Fleszarowej-Muskat. W 2013 r. siostry przeniosły się do mieszkania w budynku plebanii.

Od grudnia 2014 r. gdyńska placówka sióstr stanowi samodzielny dom zakonny, w którym pierwszą przełożoną została s. M. Alina Kapeja (dotychczas była to placówka filialna domu zgromadzenia w Kartuzach). Kolejną przełożoną została s. Emilia Michalska, następnie s. Felicja Lewandowska.

siostry dotychczas pracujące w parafii

 • s. M. Angela Lasek ISSM – zakrystianka w okresie 01.09.2005-31.08.2006
 • s. M. Bogdana Piechniczek ISSM – zakrystianka w okresie 01.09.2006-30.07.2010
 • s. M. Celestyna Krasoń ISSM – zakrystianka 18.08.2010-24.09.2010
 • s. M. Gracjana Sułkowska ISSM – zakrystianka, dekoratorka kościoła w okresie 26.09.2010-09.08.2013, mianowana przełożoną domu zakonnego w Zakopanem-Krzeptówkach
 • s. mgr M. Alina (Elżbieta) Kapeja ISSM – katechetka w Szkole Podstawowej nr 42 w okresie 01.09.2005-30.06.2016, przełożona domu zakonnego w latach 2014-2016, mianowana przełożoną domu zakonnego w Poznaniu
 • s. M. Emilia Michalska ISSM – zakrystianka, dekoratorka kościoła – w okresie od 01.08.2013-10.08.2016, mianowana przełożoną domu zakonnego w Górze Chełmskiej
 • s. M. Izabela Erdmann ISSM – katechetka w Szkole Podstawowej nr 42 – w parafii w okresie 24.08.2016-01.08.2017
 • s. M. Edyta Frankowska ISSM – praca duszpasterska w Ruchu Szensztackim Archidiecezji Gdańskiej od grudnia 2014 r. do września 2020 r., skierowana do pracy duszpasterskiej w szensztackim Sanktuarium Zawierzenia w Bydgoszczy-Piaskach
 • s. M. Felicja Lewandowska ISSM – zakrystianka, przełożona domu zakonnego – w okresie od dnia 24 sierpnia 2016 r. do dnia 19 marca 2023 r., skierowana do pracy w kurii zgromadzenia w Świdrze
 • s. M. Virginia ISSM – praca duszpasterska w Ruchu Szensztackim Archidiecezji Gdańskiej – w okresie od października 2020 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

siostry obecnie pracujące w parafii

 • s. M. Augustyna Piekarska ISSM – katechetka w Szkole Podstawowej nr 46, przygotowująca dzieci do I Komunii Świętej – w parafii od dnia 28 sierpnia 2017 r.
 • s. M. Gracjana Sułkowska ISSM – zakrystianka – zakrystianka – w parafii (ponownie) od dnia 19 marca 2023 r.

 s. M. Gracjana Sułkowska ISSM

 s. M. Augustyna Piekarska ISSM

Dom zakonny w naszej parafii
ul. Makuszyńskiego 2, 81-595 Gdynia
(w budynku plebanii – wejście na prawo obok biura parafialnego)
tel. (+48 58) 629 38 37
e-mail: gdynia.siostry@szensztat.pl

Ciekawe strony związane z Rodziną Szensztacką