Małżeństwo

Ustalenie terminu planowanego ślubu powinno odbyć się w terminie wcześniejszym w biurze parafialnym.

Narzeczeni powinni na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do biura parafialnego parafii miejsca zamieszkania z poniższymi dokumentami:

  1. świadectwo chrztu (świeżej daty – wydawane przez parafię miejsca chrztu)
  2. świadectwo ukończenia katechizacji na poziomie szkoły średniej
  3. świadectwo bierzmowania (powinno być)
  4. dowód osobisty
  5. zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo konkordatowe (ślub kościelny ze skutkami cywilnymi) powinni dostarczyć odpowiednie dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego. Dokumenty ważne są tylko 3 miesiące od daty wystawienia (nieważne są dokumenty wydane więcej niż 3 miesiące przed datą ślubu).

Przed zawarciem sakramentu małżeństwa konieczne jest przejście kursu przedmałżeńskiego – poradnictwa rodzinnego i nauk przedślubnych.

Świadkami zawarcia sakramentu małżeństwa mogą być wszystkie osoby dorosłe – w dniu ślubu muszą posiadać przy sobie dowód osobisty.

Dekoracja kościoła na uroczystość – we własnym zakresie.

Poradnictwo rodzinne

  • spotkanie pary narzeczonych odbywają w biurze parafialnym po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się

Organista

  • we własnym zakresie
  • kontakt z organistą parafialnym Panem Mateuszem Snochem – przez biuro parafialne lub po Mszach świętych wieczornych w tygodniu (poza piątkiem) i w niedziele
  • ustalenia z organistą parafialnym wymaga także kwestia oprawy muzycznej (gry na organach, wykorzystanie kościelnego nagłośnienia chóru) przez własnego organistę lub zespół muzyczny.