Klerycy z Gdańskiego Seminarium Duchownego na praktykach

ks. mgr Mariusz Parusiński

  • praktyka duszpasterska w charakterze diakona w okresie wrzesień 2012 r. – styczeń 2013 r.
  • święcenia kapłańskie 01 czerwca 2013 r.
  • do września 2018 r. wikariusz parafii Trójcy Świętej w Gdyni-Dąbrowie
  • wystąpił ze stanu kapłańskiego

ks. mgr Piotr Lekbuchen

  • praktyka duszpasterska w charakterze akolity w okresie luty-lipiec 2012 r.
  • święcenia kapłańskie 24 maja 2014 r.
  • obecnie od 2019 r. wikariusz parafii św. Jadwigi Królowej w Gdyni-Karwinach