Kaplica parafialna

Kaplica parafialna, poświęcona – podobnie jak kościół – Niepokalanemu Sercu Maryi, została poświęcona w dniu 21 czerwca 1984 r. przez ówczesnego biskupa chełmińskiego Mariana Przykuckiego, jako tymczasowe miejsce gromadzenia się powstałej jesienią 1983 r. pierwszej parafii na gdyńskich Karwinach.

Po zakończeniu w 1996 r. budowy kościoła parafialnego, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy i plebanii, została ona skrócona o ok. 1/3 długości i pozostaje nadal wykorzystywana do celów duszpasterskich.

W ciągu roku odbywają się w niej spotkania różnych grup duszpasterskich, adoracje Najświętszego Sakramentu we wtorkowe wieczory, spotkania grupy modlitewnej Taize. W Wielkim Tygodniu tradycyjnie w kaplicy znajduje się Ciemnia – Ołtarz Adoracji. Także w kaplicy, ze względu na jej mniejsze gabaryty, celebrowane są Msze Święte w tygodniu w najzimniejszych okresach roku.

widok na ołtarz główny i ołtarz Miłosierdzia Bożego

prezbiterium z ołtarzem głównym

boczny ołtarz Miłosierdzia Bożego

chrzcielnica

widok na kaplicę od strony ołtarza Miłosierdzia Bożego

widok na kaplicę od strony organów

widok na kaplicę od wejścia

konfesjonał z tyłu kaplicy

wejście do kaplicy oraz organy

widok na kaplicę od strony konfesjonału

tabernakulum i krzyż w prezbiterium oraz wizerunek Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej

oryginalny krzyż w zakrystii kaplicy

Zdjęcia – ks. Krzysztof Czaja/administrator

Tekst – administrator