Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – duchowa adopcja dziecka poczętego – 08.04.2024

W poniedziałek 08 kwietnia 2024 r. przypada, przeniesiona w tym roku z dnia 25 marca, uroczystość Zwiastowania Pańskiego – będąca Światowym Dniem Życia.

Święto to obchodzono w Kościele wschodnim 25 marca już w VI wieku. W Kościele zachodnim wprowadzono je w VIII wieku. Powszechnie posługujemy się dwiema modlitwami, które upamiętniają moment Zwiastowania. Są to “Zdrowaś Maryjo” i “Anioł Pański”.

Dodatkowo, jest to także 30. rocznica ustanowienia przez św. Jana Pawła II archidiecezji gdańskiej (w 1992 r.), w granice której weszła także, wcześniej należąca do diecezji chełmińskiej, Gdynia.

Zapraszamy na Msze Święte o godz. 07:00, 08:00 i 18:30, w czasie których osoby chętne mogą przyjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Przez 9 miesięcy odmawiana każdego dnia jedna dziesiątka różańca jest modlitewnym wsparciem dziecka poczętego i jego Matki.

Podczas Mszy odnowimy także adopcje wcześniej podjęte.

Prosimy, aby na tę Msze Świętą przybyć ze świecami.

Z kolei po Mszy Świętej o godz. 18:30 zapraszamy do salki Jana Pawła II, przy zakrystii, osoby chcące włączyć się i rozwijać Apostolat Duchowej Adopcji i ochrony życia.