Intencje mszalne 04-10.03.2024

Poniedziałek –04.03.2024 – święto św. Kazimierza, królewicza
7:00:
1. Za śp. Kazimierza Wilkowskiego, rodziców z obojga stron i siostrę Zofię
2. Za śp. Waldemara Golawskiego /greg. 22/
8:00 Za śp. Zdzisława, Kazimierę i ks. Bronisława Żmijewskiego
18:30 Za śp. Agnieszkę, Brunona, Grzegorza, zmarłych z rodzin Sawickich i Pokrzywnickich

Wtorek – 05.03.2024
7:00 Za śp. Cecylię Maciejewską – w podziękowaniu za otrzymane od niej dobro
8:00 Za śp. Waldemara Golawskiego /greg. 23/
18:30 Za śp. Zofię – od brata Tadeusza

Środa – 06.03.2024
7:00 –
8:00 Za śp. Waldemara Golawskiego /greg. 24/
18:30 Za śp. Wandę Waliczak /7 rocznica śmierci/

Czwartek – 07.03.2024
7:00 Za śp. Waldemara Golawskiego /greg. 25/
8:00 O pomoc w wyzwoleniu się z nałogu i zdrowie dla Wiesława w dniu imienin
18:30 O dary Ducha Świętego dla kapłanów naszej parafii

Piątek – 08.03.2024
7:00 –
8:00 Za śp. Waldemara Golawskiego /greg. 26/
18:30 Za zmarłych

Sobota – 09.03.2024
7:00 Za śp. Waldemara Golawskiego /greg. 27/
8:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18:30 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Bogumiły z okazji 69 urodzin

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 10.03.2024
7:30 Za śp. Józefa Podrazik /rocznica urodzin/ i rodziców z obojga stron
9:00:
1.Za śp. siostrę Stefanię Szkudlarz i brata Jerzego
2. Za śp. Waldemara Golawskiego /greg. 28/
10:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Anny z okazji 32 urodzin i syna Jakuba z okazji 1 urodzin
12:00 W intencji Ojczyzny – o pokój i zgodę; za parafian żyjących i zmarłych; za polecanych w wypominkach; za budowniczych i fundatorów tej świątyni; za modlących się w tym kościele; za przebywających zagranicą, daleko od swojej rodziny i domu
14:00 Za śp. Władysława /3 rocznica śmierci/
18:00 Za śp. Władysławę i Hieronima Odachowskich oraz ich dzieci.