Peregrynacja relikwii błogosławionej rodziny Ulmów w naszej parafii – 09-10.02.2024

W sobotę 03 lutego 2024 r. na godz. 15:00 serdecznie zapraszamy wszystkie małżeństwa i rodziny, a także osoby które żyją same, z bliska i z daleka na spotkanie, które będzie miało na celu bezpośrednie przygotowanie się do nawiedzenia relikwii błogosławionej rodziny Ulmów. Spotkanie to odbędzie się w salce na plebanii i potrwa do godz. 18:00, ale rozpocznie się o godz. 15.00 w kościele. Dzieciom które przyjdą z rodzicami zapewniamy w tym czasie opiekę.

Plan peregrynacji w parafii:

piątek 09 lutego 2024 r.

 • 17.00 – przyjazd i powitanie relikwii w kościele (przejęcie relikwii z parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gdyni-Witominie)
 • 17.30 – czuwanie z różańcem – prowadzą dzieci
 • 18.15 – Msza Święta z błogosławieństwem małżeństw, rodzin z dziećmi osób samotnych, wdów i wdowców
 • 19.30 – projekcja filmu o błogosławionej rodzinie Ulmów
 • 20.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z relikwiami
 • 21.00 – Apel Jasnogórski
 • 21.30 – Czuwanie – prowadzi młodzież
 • 22.30 – Msza Święta dla rodziców za dzieci i rodziców Duchowej Adopcji
 • 23.30 – Różaniec rodziców o wiarę i nawrócenie dla dzieci
 • 24:00 – zakończenie adoracji

sobota 10 lutego 2024 r. 

 • 08.00 – Msza Święta dla wspólnoty Rodziców dzieci nienarodzonych i utraconych
 • po Mszy Świętej – modlitwa błogosławieństwa wizerunków Anioła Stróża dzieci nienarodzonych i Anioła Stróża dzieci utraconych (kruchta kościoła)
 • 09.00 – Różaniec za dzieci nienarodzone i utracone – prowadzą rodzice
 • 10.00 – Msza św. dla parafii św. Karola Boromeusza z Gdyni-Fikakowa
 • 11.00 – Litania do błogosławionej Rodziny Ulmów
 • 11.15 – zakończenie peregrynacji (przekazanie relikwii parafii Opatrzności Bożej w Gdańsku-Zaspie).

 

Zachęcamy też do zobaczenia krótkiej wystawy „Błogosławieni Ulmowie z Markowej”, którą przygotował gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Historia rodziny pokazana jest w kontekście okupacji niemieckiej w Polsce i udzielania przez Polaków pomocy żydowskim sąsiadom pomimo groźby utraty życia z rąk okupanta. Za niesienie pomocy Żydom cała rodzina Ulmów – Józef, Wiktoria, i ich dzieci: Stanisław, Barbara, Władysław, Franciszek, Antoni, Maria oraz siódme nienarodzone dziecko, 24 marca 1944 r. zostali zamordowani przez funkcjonariuszy niemieckiej żandarmerii i granatowej policji. 10 września 2023 r. w Markowej cała rodzina została włączona w poczet błogosławionych Kościoła.

 

Modlitwa za rodziny

Boże Ojcze, Ty wlałeś w serca Błogosławionych Józefa i Wiktorii tak wielką miłość, że nie wahali się poświęcić życia, aby ratować skazanych na zagładę. Przez ich wstawiennictwo obdarz łaską małżonków, którzy ślubowali sobie miłość.

Niech miłość będzie fundamentem ich wspólnego życia.  Rozlewa się na dzieci,  którym przekazali życie i otwiera ich serca na tych, którzy jej nie mają, bo Ty, najlepszy Ojcze, nigdy nie przestajesz kochać.

Panie Jezu Chryste, Ty tak umocniłeś Błogosławionych Józefa i Wiktorię, że wytrwali w jedności małżeńskiej nawet w niebezpieczeństwie śmierci. Przez ich wstawiennictwo obdarz łaską małżonków, którzy ślubowali sobie wierność. 

Oby byli zawsze razem w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia. Niech nic nie zniszczy ich zgody, a oni, zawsze gotowi do przebaczenia, będą blisko siebie i swoich dzieci, bo Ty, Synu Boży, jesteś zawsze jedno z Ojcem.

Duchu Święty Boże, Ty napełniłeś Błogosławioną Rodzinę Józefa i Wiktorii tak wielką mocą, że doprowadzili swoje siedmioro Dzieci do niebieskiej chwały. Przez ich wstawiennictwo obdarz łaską małżonków, którzy ślubowali sobie uczciwość.

Pokładając całą ufność w Bogu, niech ufają także sobie nawzajem. Będą wobec siebie szczerzy i żyją w prawdzie. Wielkodusznie przyjmują dar życia i strzegą go od poczęcia. Nie pokładają ufności w dobrach doczesnych i uczciwą pracą zapewniają godziwe życie sobie i dzieciom. Spraw, by zawsze pamiętali, że Ty prowadzisz ich razem z dziećmi do domu Ojca w niebie, bo Ty, Duchu Prawdy, przypominasz miłość Ojca i Syna.

Boże w Trójcy Jedyny, Ty objawiłeś w życiu i śmierci Józefa i Wiktorii razem z ich siedmiorgiem dzieci prawdę o wielkości powołania do życia w rodzinie. Przez wstawiennictwo Błogosławionych Męczenników spraw, aby każda rodzina, stając się na ziemi obrazem jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego, otrzymała udział w wiecznej chwale Trójcy.

Tobie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.