Kolęda – wizyta duszpasterska 2024

Jak każdego roku, tak i teraz rozpoczniemy w parafii wizyty duszpasterskie z błogosławieństwem rodziny i domu.

Odwiedziny przebiegają w sposób, jak robiliśmy to jeszcze przed pandemią.

Prosimy wszystkich nowych parafian, a także tych, którzy chcieliby przyjąć księdza po dłuższej, aby zgłosili w zakrystii lub kancelarii chęć przyjęcia kapłana w swoim domu.

O czym warto pamiętać, przygotowując się do przyjęcia wizyty duszpasterskiej:

 • Postarajmy się tak zaplanować czas, aby w dniu kolędy obecni byli w domu wszyscy domownicy – jej termin celowo podajemy z dużym wyprzedzeniem.
 • Do wizyty duszpasterskiej przygotowujemy na stole krzyż i świece, oraz (o ile posiadamy) wodę święconą w naczyniu. Wodę święconą można otrzymać w kościele.
 • Dzieci uczęszczające na katechezę przygotowują zawczasu zeszyty od religii oraz indeksy katechizacji.
 • Prosimy, aby w momencie wejścia kapłana nie tylko ściszyć, ale wyłączyć radio, telewizor.
 • W razie opóźnienia przybycia kapłana – prosimy o wyrozumiałość. Zdarza się, że w danym domu wizyta się przedłuża z powodu problemów i sytuacji, z którymi borykają się dane osoby, nie mając okazji porozmawiać w innych okolicznościach z duchownym.
 • Kolęda ma być okazją do bliższego poznania parafian przez kapłana, szczerej rozmowy, udzielenia przez księdza odpowiedzi ewentualne na pytania lub wątpliwości, zebrania informacji o oczekiwaniach parafian – a nie przykrym obowiązkiem lub przymusem osób mieszkających w parafii.

Prosimy o śledzenie powyższej strony – z przyczyn losowych możliwe są zmiany godzin rozpoczęcia kolędy lub adresów, pod którymi kolęda w danym dniu się odbędzie.

Odwiedziny kolędowe rozpoczniemy w czwartek 28 grudnia 2023 r.

Kolędę rozpoczynamy w dni powszednie o godz. 16:00, zaś w soboty i niedziele o godz. 14:00.

Zmiany w parafii w okresie kolędowym:

 1. w poniedziałki, wtorki i czwartki Adoracja Najświętszego  Sakramentu z różańcem od godz. 14:00 i o godz. 15:00 Msza Święta wieczorna (w te dni nie ma Mszy Świętej wieczornej o godz. 18:30)
 2. we wtorki nie ma wieczornej Adoracji Najświętszego Sakramentu
 3. w środy i piątki, z uwagi na zwyczajowe wieczorne nabożeństwa, Adoracja Najświętszego Sakramentu z różańcem od godz. 17:00, o godz. 18:00 nabożeństwo i o godz. 18:30 Msza Święta wieczorna
 4. w soboty, z uwagi na sprawowaną Mszę Świętą wieczorną z liturgii niedzieli, Adoracja Najświętszego  Sakramentu z różańcem od godz. 17:00, i o godz.18:30 Msza Święta wieczorna
 5. okazja do spowiedzi codziennie 10 minut przed Mszą Świętą poranną oraz w środy od godz. 17:30 i w soboty od godz. 18:00.
 6. kancelaria parafialna w poniedziałki jest nieczynna; w środy i piątki zapraszamy w zwykłych godzinach.

Plan wizyty duszpasterskiej (kolędy) 

 • czwartek 28 grudnia 2023 r. (od godz. 16:00) – ul. Nałkowskiej 21 ABC; ul. Chwaszczyńska 7; 19; 23; 29A; 31; 35; 35A; 37; 39; 41; 43; 45; ul. Wiczlińska (od obwodnicy); ul. Chwaszczyńska 46 i 58
 • piątek 29 grudnia 2023 r. (od godz. 16:00) – ul. Nałkowskiej 21 D; ul. Gojawiczyńskiej 2, 3 AB; ul. Konopnickiej 5 ABCD
 • sobota 30 grudnia 2023 r. (od godz. 14:00) – ul. Nałkowskiej 21 EF, 22 AB; ul. Chwaszczyńska 24; ul. Konopnickiej 3 AB, 4 AB
 • niedziela 31 grudnia 2023 r. – ostatni dzień roku – przerwa w kolędzie
 • poniedziałek 01 grudnia 2024 r. – Nowy Rok – przerwa w kolędzie 
 • wtorek 02 stycznia 2024 r. (od godz. 16:00) – ul. Nałkowskiej 22 C; ul. Gojawiczyńskiej 3 CD; 4
 • środa 03 stycznia 2024 r. (od godz.16:00) – ul. Gojawiczyńskiej 7 AB
 • czwartek 04 stycznia 2024 r. (od godz. 16:00) – ul. Nałkowskiej 22 DE; ul. Gojawiczyńskiej 7C, 9; ul. Kruczkowskiego 1 AB
 • piątek 05 stycznia 2024 r. – I piątek miesiąca – przerwa w kolędzie 
 • sobota 06 stycznia 2024 r. – uroczystość Objawienia Pańskiego – przerwa w kolędzie
 • niedziela 07 stycznia 2024 r. (od godz. 14:00) – ul. Staffa 1AB; ul. Kruczkowskiego 2 ABCDE, 3 AB, 4 A
 • poniedziałek 08 stycznia 2024 r. (od godz. 16:00) – ul. Małe Karwiny, ul. Wielkopolska 350, ul. Konopnickiej 1, ul. Zapolskiej 3, 8, 10 ABC; ul. Staffa 3 AB; ul. Kruczkowskiego 4 BCD
 • wtorek 09 stycznia 2024 r. (od godz. 16:00) – ul. Nałkowskiej numery 28 do 54A; ul. Staffa 5 AB
 • środa 10 stycznia 2024 r. (od godz. 16:00) – ul. Staffa 16, 17 ABC, 18, 20, 22, 24
 • czwartek 11 stycznia 2024 r. (od godz. 16:00) – ul. Iwaszkiewicza 2 ABCD; ul. Staffa 7 AB; ul. Kruczkowskiego 5 ABC, 6 AB
 • piątek 12 stycznia 2024 r. (od godz. 16:00) –  ul. Iwaszkiewicza 2 EFG; ul. Staffa 9 ABC
 • sobota 13 stycznia 2024 r.(od godz. 14:00) – ul. Iwaszkiewicza 4 AB, 5 AB; ul. Staffa 9 D, 11 ABCD; ul. Kruczkowskiego 8 AB, 10 AB
 • niedziela 14 stycznia 2024 r. (od godz. 14:00) – ul. Staffa 13 AB; ul. Kruczkowskiego 10 CD, 12 AB
 • poniedziałek 15 stycznia 2024 r. (od godz. 16:00) –  ul. Staffa 11 EFGH; ul. Staffa 13 C, 15 ABC
 • wtorek 16 stycznia 2024 r. – przerwa w kolędzie
 • środa 17 stycznia 2024 r. – przerwa w kolędzie – kolęda biskupa na plebanii
 • czwartek 18 stycznia 2024 r. (od godz. 16:00) – ul. Iwaszkiewicza 5 CD; ul. Brzechwy 2 ABC; ul. Tuwima 2 ABC
 • piątek 19 stycznia 2024 r. (od godz. 16:00) – ul. Iwaszkiewicza 6 AB, 7 A; ul. Tuwima 4 ABC
 • sobota 20 stycznia 2024 r. (od godz. 14:00) – ul. Iwaszkiewicza 7 BCD; ul. Brzechwy 5 nr 1-75; ul. Tuwima 4 DEFG
 • niedziela 21 stycznia 2024 r. (od godz. 14:00) – ul. Brzechwy 9 nr 1-75; ul. Tuwima 6 ABCDE
 • poniedziałek 22 stycznia 2024 r. (od godz. 16:00) – ul. Iwaszkiewicza 8 AB; ul. Baczyńskiego 1 ABC, 2 A; ul. Tuwima 8 ABC
 • wtorek 23 stycznia 2024 r. (od godz. 16:00) – ul. Iwaszkiewicza 9 ABC; ul. Baczyńskiego 2 B, 3 ABCD; ul. Makuszyńskiego 1 ABC
 • środa 24 stycznia 2024 r. (od godz. 16:00) – ul. Baczyńskiego 4 ABCD; ul. Makuszyńskiego 3 ABC
 • czwartek 25 stycznia 2024 r. (od godz. 16:00) – ul. Fleszarowej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15/17, 19/21, 23 i 25; ul. Baczyńskiego 6 ABCD; ul. Makuszyńskiego 5 ABC
 • piątek 26 stycznia 2024 r. (od godz. 16:00) – ul. Gałczyńskiego 10 ABCD; ul. Makuszyńskiego 5 D, 9 ABC
 • sobota 27 stycznia 2024 r. (od godz. 14:00) – ul. Fleszarowej 4 AB; ul. Gałczyńskiego 10 E, 15 ABC; ul. Makuszyńskiego 9 DE, 11 AB
 • niedziela 28 stycznia 2024 r. (od godz. 14:00) – ul. Porazińskiej 1, 2 ABC; ul. Makuszyńskiego 54A nr 1-319;
 • poniedziałek 29 stycznia 2024 r. (od godz. 16:00) – ul. Porazińskiej 2 D, 3; ul. Gałczyńskiego 15 D, 17 AB; ul. Makuszyńskiego 11 CD, 13 A
 • wtorek 30 stycznia 2024 r. (od godz. 16:00) – ul. Porazińskiej 4 ABC; ul. Gałczyńskiego 17 CD; ul. Makuszyńskiego 13 BC, 15 A
 • środa 31 stycznia 2024 r. (od godz. 16:00) – ul. Porazińskiej 6 ABC; ul. Makuszyńskiego 15 BCD
 • czwartek 01 lutego 2024 r. (od godz. 16:00) – ul. Porazińskiej 6 D, 8 A; ul. Makuszyńskiego 54A nr 400-515; ul. Makuszyńskiego 16, 17 ABCD
 • piątek 02 lutego 2024 r. – święto Ofiarowania Pańskiego – przerwa w kolędzie
 • sobota 03 lutego 2024 r. (od godz. 14:00) – ul. Porazińskiej 8 BC; ul. Makuszyńskiego 50B, 52C; ul. Makuszyńskiego 17 EF, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28A, 30, 32/34, 36/38, 40, 42, 44;
 • niedziela 04 lutego 2024 r. (od godz. 14:00) – ul. Porazińskiej 10 ABCD; ul. Gojawiczyńskiej 1 ABCDE
 • poniedziałek 05 lutego 2024 r. (od godz. 16:00) – ul. Porazińskiej 12 ABCD, 14 ABCD + kolęda dodatkowa
 • wtorek 06 lutego 2024 r. (od godz. 16:00) – ul. Porazińskiej 16 ABC + kolęda dodatkowa.

Jeśli ktoś z parafian z jakichkolwiek powodów nie może przyjąć kolędy w wyznaczonym czasie, może umówić się na dodatkową indywidualną wizytę duszpasterską, która odbędzie się po zakończeniu kolęd zaplanowanych. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii oraz w biurze parafialnym.

Wiernych, którzy chcą i mogą, prosimy podobnie jak w latach ubiegłych o złożenie drugiej koperty z ofiarą z napisem „OGRZEWANIE” z przeznaczeniem na zapłacenie rachunków za ogrzewanie naszego kościoła. Pierwsza koperta z ofiarą jest rozliczana w następujący sposób: 1/3 dla księdza, który chodzi z kolędą; 1/3 na utrzymanie domu (plebanii); 1/3 na utrzymanie Gdańskiego Seminarium Duchownego w Oliwie.