Intencje mszalne 13-19.11.2023

Poniedziałek – 13.11.2023
7:00:
1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Miłosierdzie i opiekę Matki Bożej oraz o dar wiary i nawrócenia dla dzieci i wnucząt
2. Za śp. Czesławę Brzeską /greg. 13/
8:00 Za śp. rodziców Bronisławę i Bolesława Klęk, siostrę Marylę i dziadków
18:30 Za śp. Justynę

Wtorek – 14.11.2023
7:00 Za śp. Czesławę Brzeską /greg. 14/
8:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące /now. 1/
18:30 Za śp.Wiesława Fornalika / od sąsiadów z klatki/

Środa – 15.11.2023
7:00 Za śp. rodziców – Jadwigę i Mariana Kozerę
8:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące /now. 2/
18:30 Za śp. Czesławę Brzeską /greg. 15/

Czwartek – 16.11.2023
7:00 Za śp. Czesławę Brzeską /greg. 16/
8:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące /now. 3/
18:30 Za śp. Cecylię i Czesława, Stefanię i Jana oraz zmarłych z obojga stron

Piątek – 17.11.2023
7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące /now. 4/
8:00 Za śp. Czesławę Brzeską /greg. 17/
18:30 Za zmarłych

Sobota – 18.11.2023
7:00 Za śp. Czesławę Brzeską /greg. 18/
8:00 Za śp. Wandę i Stanisława Modrzejewskich
10:00 Msza św. za chorych za wstawiennictwem św. Jana Pawła II
18:30 Za śp. ojca Bogdana /8 rocznica śmierci/

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.11.2023
7:30 Za śp. Zofię i Aleksandra Juszkiewicz, ich rodziców oraz Stanisława i Czesławę Juszkiewicz
9:00 Za śp. Genowefę, Jana, Marka Winiarskich i Stefana Wojtanik
10:30 Za śp. Czesławę Brzeską /greg. 19/
12:00 56 rocznica ślubu Janiny i Jana Purtak
14:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące /now. 6/
18:00 O łaskę nieba dla śp. Pawła Derc /1 rocznica śmierci/.