Uroczystość Wszystkich Świętych i wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – 01-02.11.2023

W najbliższych dniach liturgia Kościoła prowadzi nas ku refleksji o sprawach ostatecznych, przy równoczesnym wspominaniu tych wszystkich, którzy poprzedzili nas w drodze ku wieczności.

01 LISTOPADA – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

W środę 01 listopada 2023 r. przeżywać będziemy uroczystość Wszystkich Świętych.

Msze Święte w naszym kościele sprawowane będą według porządku niedzielnego, bez Mszy Świętej o godz. 14.00. Pamiętajmy, że jest to tzw. święto nakazane, w którym należy uczestniczyć we Mszy Świętej – z czego nie zwalnia samo odwiedzenie grobów zmarłych.

Modlitwa za zmarłych na okolicznych cmentarzach w dniu 01 listopada 2023 r. odbędzie się w następujących godzinach:

 • cmentarz przy ul. Spokojnej – procesja od bramy nr 1 o godz. 14:00 i po niej, ok. godz. 14:30, Msza Święta przy krzyżu (parafia św. Jadwigi Królowej w Gdyni-Karwinach)
 • cmentarz przy ul. Wielkopolskiej (Karwiny I) – modlitwa o godz. 14:00 (parafia św. Wawrzyńca w Gdyni-Wielkim Kacku)
 • cmentarz przy kościele św. Wawrzyńca w Wielkim Kacku – procesja z błogosławieństwem grobów o godz. 15:00 i po niej Msza Święta w kościele (parafia św. Wawrzyńca w Gdyni-Wielkim Kacku)
 • cmentarz w Chwaszczynie – Msza Święta o godz. 15:00 w dużym kościele, po niej procesja na cmentarzu od zakrystii małego kościoła; wieczorem o godz. 21:00 wspólna modlitwa za zmarłych, rozpoczynająca się przy kaplicy przedpogrzebowej (parafia św. Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie).

02 LISTOPADA – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH (Dzień Zaduszny)

W czwartek 02 listopada 2023 r. przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny. Msze Święte odprawiamy w godzinach: 7:00, 8:00, 10:00, 18:30 i 20:00.

Podczas dodatkowej Mszy Świętej o godz. 20.00 będziemy się modlili za tych wszystkich zmarłych naszych Parafian, którzy odeszli do Pana od ubiegłorocznej uroczystości Dnia Zadusznego. Po Mszy przejdziemy procesją żałobną. Zachęcamy do przyniesienia zniczy i postawienia ich pod nowym krzyżem misyjnym przed kościołem.

Serdecznie zapraszamy na tę Mszę Świętą przede wszystkim Rodziny zmarłych, ich przyjaciół i sąsiadów. Zachęcamy, aby przynieść ze sobą znicze – które postawimy pod krzyżem przed kościołem.

Lista zmarłych wywieszona będzie w gablocie przed kościołem – oraz znajduje się poniżej:

 1. śp. Alfreda Szymańska, lat 97
 2. śp. Paweł Derc, lat 75
 3. śp. Józef Ossowicki, lat 90
 4. śp. Iwona Chwalik, 72
 5. śp. Barbara Balcerowicz, l. 88
 6. śp. Wanda Błasiak, lat 75
 7. śp. Wacław Kujawski, lat 93
 8. śp. Robert Luranc, l. 43
 9. śp. Regina Frankowska, lat 88
 10. śp. Rozalia Pallasch, lat 94
 11. śp. Łucja Bykowska, lat 82
 12. śp. Bolesław Okuniewski, l. 88
 13. śp. Józef Zakrzewski, l. 101
 14. śp. Witold Golmento, l. 88
 15. śp. Maria Wełnowska, l. 79
 16. śp. Eugeniusz Posadny, l. 66
 17. śp. Stanisław Walkusz, l. 69
 18. śp. Mirosław Borowski, l. 52
 19. śp. Kazimierz Gutowski, l. 86
 20. śp. Robert Kosiłko, l. 47
 21. śp. Irena Miler, l. 71
 22. śp. Barbara Kujawska, l. 62
 23. śp. Jadwiga Synowiec, l. 94
 24. śp. Sylwia Czaja, l. 36
 25. śp. Halina Florczyk, l. 93
 26. śp. Edmund Gojtowski, l. 89
 27. śp. Roman Klimowicz, l. 72
 28. śp. Barbara Treder, l. 77
 29. śp. Monika Mohyła, l. 49
 30. śp. Maria Kołakowska, l. 63
 31. śp. Leszek Kaiser, l. 74
 32. śp. Andrzej Pracel, l. 84
 33. śp. Irena Szydłowska, l. 77
 34. śp. Ryszard Maciejewski, l. 73
 35. śp. Bogdan Lipko, l. 70
 36. śp. Jan Rybka, 81
 37. śp. Zbigniew Górka, l. 68
 38. śp. Pelagia Kałucka, l. 98
 39. śp. Wiesław Fornalik, l. 76
 40. śp. Jerzy Berus, l. 85
 41. śp. Gabriela Kwidzińska, l. 73
 42. śp. Jadwiga Piotrowska, l. 86.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im święci na wieki.

Wierni, którzy pobożnie pomodlą się za zmarłych mogą uzyskać i ofiarować za zmarłych cierpiących w czyśćcu odpust zupełny w dniach od 01 do 08 listopada. Odpust zupełny mogą uzyskać wierni którzy: nawiedzą cmentarz lub grób, odmówią Ojcze nasz, Wierzę w Boga, przystąpią do spowiedzi św., i Komunii św., oraz odmówią modlitwę w intencjach Ojca św. Franciszka. Trzeba też wzbudzić w sercu akt nie przywiązania się do żadnego grzechu.