Intencje mszalne 11-17.09.2023

PONIEDZIAŁEK – 11.IX.2023
7:00 + za dusze w czyśćcu cierpiące /now. 1/
8:00 + Edmund Samson /greg. 11/
18:30 W int. małżeństwa Agnieszki i Karola o Bożą łaskę życia i zdrowia /now. 9/

WTOREK – 12.IX.2023
7:00 + za dusze w czyśćcu cierpiące /now. 2/
8:00 + Edmund Samson /greg. 12/
18:30 W int. Jakuba z okazji 8 urodzin, przez wstawiennictwo Matki Bożej o dary Ducha Świętego

ŚRODA – 13.IX.2023
7:00:
1. + Edmund Samson /greg. 13/
2. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże Miłosierdzie i opiek¬ę Matki Bożej oraz o dar wiary i nawrócenia dla dzieci i wnucząt.
8:00 + Justyna
18:30:
1. + za dusze w czyśćcu cierpiące /now. 3/
2. w int. Anny, Piotra, Marii i Mateusza z okazji urodzin o bł. Boże i opiekę Matki Bożej

CZWARTEK – 14.IX.2023 – święto Podwyższenia Krzyża Świętego
7:00:
1. + Henryk Gełesz /2 rocz. śm./
2. + za dusze w czyśćcu cierpiące /now. 4/
8:00 + Edmund Samson /greg. 14/
18:30 O bł. Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Kamila i Mileny z okazji urodzin i 18 rocz. ślubu

PIĄTEK – 15.IX.2023
7:00 + za dusze w czyśćcu cierpiące /now. 5/
8:00 + Edmund Samson /greg. 15/
18:00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18:30 Msza za śp. zmarłych ofiarowana przez rodzinę, przyjaciół, sąsiadów i parafię

SOBOTA – 16.IX.2023
7:00 W int. dziękczynnej za życie Pawła Walczyk z okazji urodzin o światło Ducha Świętego
8:00 + Edmund Samson /greg. 16/
10:00 Msza chorych za wstawiennictwem św. Jana Pawła II
18:30 + Zbigniew Wallas, Mieczysław Skibiński, Stanisław Wojciechowski, Robert Szumacher, Jan Witkowski i Alfred Skibiński

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.IX.2023
7:30:
1. + Jerzy, Marianna i Jan o miłosierdzie Boże i życie wieczne oraz za dusze w czyśćcu
2. + za dusze w czyśćcu cierpiące /now. 7/
9:00 + rodzice Julia i Stanisław, brat Jerzy oraz Stanisław i zmarli z rodziny
10:30 + Edmund Samson /greg. 17/
12:00 Suma – Za Ojczyznę, za parafian żyjących i zmarłych, za tych którzy modlą się w tym kościele, za budowniczych i fundatorów tej świątyni, za polecanych na wypominkach i za tych, którzy przebywają za granicą, daleko od swego domu i rodziny.
18:00 + Dariusz Komorowski
20:00 O bł. Boże dla rodziny Wiszniewieckich i Mironowskich.