Intencje mszalne 08-14.05.2023

Poniedziałek – 08.05.2023 – św. Stanisława, bpa i męczennika, głównego patrona Polski
7:00 Za śp. Zofię Grabowską /greg. 8/
8:00 W int. wnuczki Emilki z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
18:30 Za śp. Stanisława Koszarowskiego z okazji urodzin i imienin

Wtorek – 09.05.2023
7:00 Za śp. Zofię Grabowską /greg.9/
8:00 Za śp. Anielę i Sebastiana Trudzik oraz zmarłych z rodziny
18:30 W int. Zofii Bobreckiej dziękując za dar życia z prośbą o błog. Boże i opiekę MB

Środa – 10.05.2023
7:00 Za śp. Zofię Grabowską /greg. 10/
8:00 Za śp. Henryka i Piotra
18:30 Za śp. męża Zygmunta i rodziców z obojga stron

Czwartek – 11.05.2023
7:00 Za śp. Zofię Grabowską /greg. 11/
8:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18:30 W int. dziękczynnej za dar życia, op. MB i dary Ducha Świętego dla Jasia Białostockie-go

Piątek – 12.05.2023
7:00 Za śp. Zofię Grabowską /greg. 12/
8:00 Za śp. Jana Dąbrowskiego i Eugeniusza Terejko
18:30 Za zmarłych

Sobota – 13.05.2023
7:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Miłosierdzie i opiekę Matki Bożej oraz o dar wiary i nawrócenia dla dzieci i wnucząt
8:00 Za śp. Zofię Grabowską /greg. 13/
16:00 W intencji Krystyny z okazji 60 – tych urodzin
18:30 Za śp. Marię, Henryka, Feliksa i Jacka

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 14.05.2023
7:30 W int. córki Agnieszki o Boże błog. i opiekę Matki Bożej – intencja od rodziców
9:00:
1. Za śp. Henryka, Tadeusza i rodziców z obojga stron
2. Za śp. Zofię Grabowską /greg. 14/
10:00:
1. Za śp. Marię Janik /3 rocznica śmierci/
2. W intencji dzieci, które rok temu przystąpiły do I Komunii św.
12:00 W intencji Ojczyzny, za parafian żyjących i zmarłych oraz za tych, którzy przebywają zagranicą, daleko od swojej rodziny i domu
14:00 43 rocznica urodzin córki Joanny z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny
18:00 Za rodzinę Malinowskich o dar nieba.