Akcja „Kapliczka Maryi’

Zapraszamy do udziału w akcji parafialnej Kapliczka Maryi – dla uczczenia Maryi, którą szczególnie czcimy w miesiącu maju.

Zadanie dla dzieci

Dzieci prosimy o wykonanie własnoręcznej kapliczki Maryi, dowolną techniką.

Kapliczka powinna być wykonana w sposób przestrzenny (makieta), oraz zawierać wizerunek Maryi.

Wysokość kapliczki – do 30 cm.

Prace prosimy składać w zakrystii w terminie do dnia 31 maja 2023 r.

 

Zadanie dla młodzieży i dorosłych

Młodzież i dorosłych zachęcamy do przesyłania zdjęć kapliczki Maryi -tych przydrożnych, ale i tych przydomowych.

Fotografie powinny być wykonane samodzielnie. Nadesłane zdjęcia nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych oraz praw do ochrony wizerunku.

Wybrane zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej parafii i zamieszczone w kronice parafialnej.

Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne ze zgodą na taką bezpłatną publikację zdjęcia wraz z podaniem imienia i nazwiska autora.

Prace z dopiskiem „KAPLICZKA” prosimy przesyłać elektronicznie na adres: nsmkarwiny@diecezjagdansk.pl w terminie do dnia 31 maja 2023 r.

 

Osoby biorące udział akcji prosimy o podanie danych kontaktowych dla potrzeb odbioru upominków.

 

One Reply to “Akcja „Kapliczka Maryi’”

Comments are closed.