Wypominki – listopadowa modlitwa za zmarłych

Ze stolika przy wyjściu z kościoła można wziąć ze sobą kartki na wypominki. Prosimy, aby czytelnie wypisać imiona (a kto chce również nazwiska) swoich zmarłych za których przez cały listopad będziemy modlili się na różańcu.

Na osobnych kartkach prosimy wypisać imiona zmarłych kapłanów, siostry zakonne, osoby konsekrowane, za których w sposób szczególny będziemy się modlili w każdy czwartek listopada.

Przez cały listopad w naszym kościele nabożeństwa różańcowe z Wypominkami za Zmarłych przed Mszą Świętą wieczorną:

  • w dni powszednie – o godz. 17.4517:15
  • w niedziele – o godz.

Natomiast wypominki roczne prosimy osobiście składać w biurze parafialnym przez cały miesiąc listopad, dołączając do nich ofiarę, o ile to możliwe w wysokości 100 zł. Zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczymy na budowę podłogowego ogrzewania gazowego w naszym kościele. Wypominki roczne odmawiamy w każdą niedzielę przed sumą parafialną o godz. 11.50.

Wierni, którzy pobożnie pomodlą się za zmarłych mogą uzyskać i ofiarować za zmarłych cierpiących w czyśćcu odpust zupełny w dniach od 1 do 8 listopada. Odpust zupełny można uzyskać, jeżeli podczas nawiedzenia cmentarza, kościoła lub kaplicy odmówi się Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz wypełni inne zwykłe warunki (sakrament pokuty, przyjęcie Komunii św., modlitwa wg intencji Ojca św. oraz wzbudzenie w sercu aktu nie przywiązania się do żadnego grzechu).