Pomoc stypendialna dla polskiej młodzieży z Białorusi

Do naszej Ojczyzny każdego roku przyjeżdża polska młodzież z naszych Kresów, konkretnie z Białorusi, aby tutaj studiować.

Przy filarze, po lewej stronie patrząc od wejścia do kościoła, wystawiona jest skarbona, do której można wrzucać ofiary na pomoc stypendialną dla tych studentów.

Jeśli ktoś chciałby zadeklarować comiesięczną konkretną dla nich pomoc – proszony jest o kontakt z ks. Proboszczem.