Parafia w książce „Kościół Katolicki w Gdyni” – śp. ks. Tadeusz Gawroński

Dnia 21 maja 1983 roku biskup Marian Przykucki zlecił ks. Tadeuszowi Gawrońskiemu staranie o utworzenie nowej parafii w Gdyni Karwinach. W dniu 1.07.1983 r. biskup chełmiński ustanowił Ośrodek Duszpasterski na nowym osiedlu w Gdyni Karwinach.

W ramach niwelacji terenu – w pierwszym jego etapie, przemieszczono 3.869 m3 ziemi w celu wyrównania terenu.

Dnia 1.10.1983 biskup Przykucki poświęcił krzyż i plac budowy, a 20.10.1983 r. uzyskano zezwolenie na budowę tymczasowego obiektu kościelnego – kaplicy i domu mieszkalno-katechetycznego.

Ustanowienie parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi nastąpiło dnia 01.01.1984 r. Już 21.06.1984 r. biskup Przykucki poświęcił kaplicę parafialną wraz z domem miesz­kalno-katechetycznym.

Pierwsze uroczyste przyjęcie dzieci do I Komunii św. odbyło się 24.06.1984 r. grupa dzieci liczyła 56 osób.

Od 1.09.1984 r. podjął posługę pierwszy wikariusz – ks. neoprezbiter Henryk Fetke.

W dniach 17-18 maja wyruszyła z młodej parafii kompania pielgrzymów na Święte Góry w Kalwarii Wejherowskiej.

6 czerwca – pierwsza procesja Bożego Ciała na Karwinach I.

16 czerwca – uroczystościom odpustowym przewodniczył biskup Zygfryd Ko­walski.

16 lipca – w święto Matki Boskiej Szkaplerznej, jeden z karmelitów poświęcił obraz Matki Boskiej Szkaplerznej i przyjął pierwszych członków do św. Szkaplerzna.

18 lipca – Urząd Miejski, decyzją Nr 58/85 zatwierdził plan realizacyjny docelowego obiektu sakralnego.

Pierwsze bierzmowanie w parafii – 30.10.1985 r. biskup Przykucki udzielał sa­kramentu 309 osobowej grupie młodzieży.

15.07.1986 r. Urząd Miejski w Gdyni, Wydział Urbanistyki, Architektury i Nad­zoru Budowlanego wydał decyzję – pozwolenie na budowę kościoła parafialnego.

16.10.1986 r. biskup M.Przykucki poświęcił kamień węgielny (lapis angularis), który wraz z aktem erekcyjnym wmurował w ścianę powstającego kościoła. Kamień węgielny pochodzi z katakumb rzymskich z I wieku i jest darem ks. Edmunda Wierz­bowskiego.

W dniach 7-8.09.1987 r. biskup Henryk Muszyński przeprowadził w nowej para­fii wizytację kanoniczną, w ramach której udzielił sakramentu bierzmowania 149 kandydatom.

27.09.1989 r. kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w parafii z udziałem biskupa Jana Szlagi.

1-31 maja 1993 r. wykonywano krzyż wieńczący wieżę kościoła. Konstrukcja krzyża wykonana jest ze stali nierdzewnej. Całość krzyża pokryto blachą miedzianą. Krzyż podniesiono 6.08.1994 r. przy pomocy śmigłowca „Sokół”. Krzyż wyniosła i ustawiła na wieży załoga 18-tej eskadry lotnictwa transportowego Marynarki Wo­jennej z Gdyni Babich Dołów.

W dniach 4-6 września 1993 r. wizytację kanoniczną parafii przeprowadził arcy­biskup Tadeusz Gocłowski, po podziale administracyjnym Kościoła w Polsce – nowy pasterz Gdyni.

Kościół w Karwinach osiąga wymiary: długość – 56 m, szerokość – 57 m, naj­wyższy punkt sklepienia – 18 m, wysokość wieży 49,8 m, krzyż – 6 m. Kościół ma znaczną powierzchnię – 3.200 m2.

Projekt kościoła powstał w Zespole Autorskich Pracowni Architektonicznych. Prace zleciła parafia z numerem umowy – 62/83. Głównym projektantem był inż. arch. Tomasz Lew z upr. proj. 630-59/75.

Kościół został konsekrowany 19 maja 1996 r. przez arcybiskupa Tadeusza Go­cłowskiego Metropolitę Gdańskiego.

 

źródło: ks. Tadeusz Gawroński w: „Kościół Katolicki w Gdyni”, ks. Jerzy Więckowiak, Bernardinum Pelplin 2000