Schola dziecięca

Od 2012 r. w naszej parafii działa – jedna z najmłodszych wspólnot, a przy tym skierowana do najmłodszych – scholka dziecięca, licząca około 10 osób.

Schola bierze udział w niedzielnej tzw. dziecięcej Mszy Świętej o godz. 10.30.

Raz w tygodniu w niedziele o godz. 9:30 odbywają się próby scholi, na których dzieci ćwiczą pieśni na najbliższą Mszę Świętą i poznają nowe piosenki.

Przygotowaniem dzieci, śpiewem wraz z grą na gitarach zajmuje się dwoje animatorów – pan Szczepan Stożyński oraz pani Edyta Rzoska. Duszpasterską opiekę nad scholą sprawuje ks. Piotr Nadolski.